ZdrowyZwierz.pl

Oferta

/ Badania genetyczne (DNA)

Oferujemy badania genetyczne, m.in.:

- badanie pokrewieństwa między osobnikami (ojciec, matka, potomek),

- określanie płci ptaka,

- geny szybkościowe u gołębi pocztowych (LDHA, DRD4).

 

Genotypowanie i określanie pokrewieństwa gołębi

Genotypowanie jest niezbędne przy ustalaniu pokrewieństwa gołębi,
ale może być pomocne również w przypadku identyfikacji skradzionych gołębi.

W laboratorium COBA profilowanie genetyczne wykonywane jest na podstawie wytycznych Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Zwierząt (ISAG). Badanie pokrewieństwa gołębi polega na porównaniu profili genetycznych, tzw. genetycznych odcisków palca, potencjalnych rodziców oraz potomstwa. Profil każdego badanego osobnika składa się z 16 sekwencji mikrosatelitarnego DNA, charakteryzujących się wysoką zmiennością osobniczą.
Dobór tych sekwencji daje możliwość wyznaczenia dla każdego gołębia unikalnego profilu genetycznego (genetycznego odcisku palca), który jest niezmienny przez całe życie.


Porównanie tych genetycznych odcisków palca pozwala na ocenę, czy gołębie są spokrewnione ze sobą w pierwszej linii (rodzice – młody).
Metoda ta nie daje możliwości określenia pokrewieństwa pomiędzy dziadkami a wnukami, czy pomiędzy rodzeństwem.W przypadku zgodności profili genetycznych pomiędzy rodzicami a młodymi, Laboratorium COBA wydaje certyfikat pokrewieństwa.

Certyfikat wydawany jest tylko wtedy, gdy próbki do badań zostały pobrane przez personel naszego laboratorium.

 

Gen LDHA – koduje enzym dehydrogenazę mleczanową

Dehydrogenaza mleczanowa (LDHA), to enzym (białko) odpowiedzialny za produkcję i rozkład (metabolizm) kwasu mlekowego. Kwas mlekowy jest produkowany w mięśniach w warunkach wysiłku fizycznego. U ludzi zwiększona produkcja kwasu mlekowego powoduje wystąpienie tzw. zakwasów po wysiłku, które objawiają się bólem mięśniowym. Podobny efekt kwas mlekowy może powodować u gołębi w trakcie długotrwałego wysiłku, jakim jest lot.

U gołębi pocztowych zidentyfikowano kilka alleli, czyli wersji genu kodującego dehydrogenazę mleczanową (LDHA) tj. A i B. Przeprowadzone badania naukowe wykazały, że allel A jest częstszy u gołębi, które odnosiły najwięcej zwycięstw. Allel A jest dodatkowo bardzo rzadki w porównaniu do allelu B. Wykazano, że najlepsze wyniki osiągały ptaki posiadające genotyp AA, ale również AB.

 

Gen DRD4 – koduje receptor dopaminy D4

Dopamina – jest jednym z ważnych neuroprzekaźników, czyli substancji przekazujących sygnał pomiędzy komórkami nerwowymi. Wpływa na prawidłowe napięcie mięśniowe oraz koordynację pracy mięśni. Funkcją dopaminy jest również pobudzanie ośrodka nagrody i przyjemności w mózgu, co w przypadku gołębi daje poczucie szczęścia po powrocie do gołębnika, gdzie czeka partner/partnerka lub młode. Taki gołąb czuje jeszcze większą motywację do szybszych powrotów w przyszłości.

Wykazano, że gołębie pocztowe mogą posiadać różne wersje genu DRD4 (oznaczane jako TT, CT lub CC). Badania wyników osiąganych przez gołębie zarówno w krótkich jak i długich dystansach wykazały, że osobniki posiadające wersję genu TT lub CT osiągały lepsze rezultaty niż osobniki CC.