ZdrowyZwierz.pl

Oferta

/ Badania środowiskowe

Badanie wykonuje się metodą odciskową. Polega na przyłożeniu specjalnych płytek z substancjami odżywczymi w wyznaczonych miejscach celem sprawdzenia czystości mikrobiologicznej. W ten sposób można sprawdzić skuteczność dezynfekcji przeprowadzonej w gołębniku, kabinie czy koszach lotowych. 

Prawidłowo przeprowadzona dezynfekcja potwierdzona badaniami środowiskowymi przekłada się na zdrowie i dobrą kondycje ptaków.