ZdrowyZwierz.pl

Oferta

/ Antybiogram

W przypadku wykrycia mikroorganizmów patogennych w badanej próbce, stawiany jest antybiogram. Wykonanie antybiogramu polega na sprawdzeniu które substancje czynne (antybiotyki) maja zastosowanie w zwalczaniu wykrytych szczepów bakterii lub grzybów, a które nie.  Jest to o tyle istotne,  samo wykrycie i identyfikacja chorobotwórczego patogenu nie pozwala jeszcze na prawidłowe dobranie kuracji antybiotykowej. Na różne mutacje tego samego patogenu, skuteczne mogą okazać się różne antybiotyki.

Zgonie z światowymi standardami nasze laboratorium stosuje 3 stopniową skalę wrażliwości na antybiotyk:

W - wrażliwy (antybiotyk zwalcza dany mikroorganizm)

Ś - średniowrażliwy (antybiotyk zwalcza częściowo dany mikroorganizm)

O - oporny (antybiotyk nie zwalcza danego mikroorganizmu)