ZdrowyZwierz.pl

Pobranie materiału

/ Pobranie kału

Kał do badania:

Kał do badania pobieramy do pojemnika jałowego. Dołączoną do pojemnika łopatką pobieramy kał jak najświeższy z 10 -15 miejsc w gołębniku. Z każdego miejsca pobieramy niewielką ilość kału (wielkości ziarnka grochu).  Pojemnik szczelnie zakręcamy i opisujemy z którego gołębnika pobrano próbkę.