ZdrowyZwierz.pl

Pobranie materiału

/ Woda

Przed przystąpieniem do pobrania wody z ujęcia wodnego należy:

  1. Odpuścić wodę w kranie przez około 3 minut.
  2. Następnie ściągnąć perlator w wlewce kranu.
  3. Opalić płomieniem wlewkę kranu jeżeli jest metalowa. Przy plastykowych wlewkach  dezynfekujemy denaturatem lub spirytusem –nie opalmy!!
  4. Następnie odkręcamy kran i nie dotykając wlewki pobieramy wodę do pojemnika.
  5. Pobraną próbkę wody na pojemniku opisujemy z pełnymi danymi osoby pobierającej oraz skąd została próbka pobrana.
  6. Pobraną próbkę przekazujemy niezwłocznie do laboratorium.
  7. Czas od poboru do dostarczenie do laboratorium powinien wynosić do 6 godzin !
  8. Temperatura transportowania próbki powinna wynosić około 40C